De conformitat amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, els informem que les dades que ens faciliti seran recollides en un fitxer propietat de Ferreteria BACARISAS, sl amb CIF B61001178 domicili al c/Anselm Clavé, 30 de 08760 Martorell i e-mail bacarisas@optimusferreteria.com, amb la finalitat d’efectuar la gestió de clients, gestió comptable, fiscal i administrativa, així com publicitat i prospecció comercial. El temps de conservació de les seves dades serà el que marquin les lleis fiscals vigents. De les seves dades no s’ en farà cap cessió a tercers. Té dret a la rectificació, oposició, cancel·lació i accés a les seves dades així com el dret de supressió, de transparència, de limitació i de portabilitat. Per qualsevol modificació ens ho comunica per procedir a la seva correcció. Podrà exercir aquests drets de manera gratuïta a la nostra adreça fiscal o e-mail mencionats i també pot dirigir-se a l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades.